Latinsky: Equus africanus somaliensis
Anglicky: Somali Wild Ass
výskyt: Afrika
  • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
  • Velikost: 150 cm v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva, kořinky)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: kamenité polopouště
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 320–370 kg
  • Doba březosti: 330–365 dní

Oslové somálští obývají suché oblasti Etiopie a Eritrei. V Somálsku jsou pravděpodobně již vyhubeni. Tento druh lichokopytníka čelí bezprostřední hrozbě vyhubení. Patří k neohroženějším druhům z velkých savců a zároveň je nejohroženější koňovitý lichokopytník na světě. V zajetí žije kolem 230 zvířat, ve volné přírodě odhadem 500 – 600 posledních jedinců.

Základním problémem při snaze o záchranu osla somálského je stálý úbytek vhodných lokalit, pytláctví a značně nestabilní politické prostředí s často zuřícími vojenskými konflikty a občanskými válkami. V neposlední řadě i časté křížení s domácími formami oslů, a s tím spojené znehodnocení genetické výbavy jednotlivých populací. Z těchto problémů plyne absolutní absence jakýchkoliv ochranářských aktivit a systému efektivní ochrany. Za stabilní se dá pokládat eritrejská populace čítající okolo 400 jedinců. Právě v Eritrei probíhá monitoring a výzkum druhu, který má sloužit jako základ projektu na jeho záchranu. Na tomto projektu liberecká zahrada v minulosti spolupracovala. Další populace osla somálského žije v oblastech s neúčinnou ochranou a nepříznivým politickým klimatem, proto se považuje do budoucna za ztracenou.

Osel somálský se vyznačují schopností přežít v extrémních podmínkách skalnatých terénů s tuhou trávou, která tvoří hlavní složku jejich potravy. Dokáže vydržet i mnoho dní bez příjmu tekutin. Velmi tvrdá kopyta mu umožňují se pohybovat po vyschlém a kamenitém podkladu.

Samice vytvářejí malé jednotky matek s mláďaty, které jsou na sobě nezávislé, sdružujících se do větších skupin při pastvě. Mladí hřebci vytvářejí tzv. bakalářské skupiny – malá stáda samců, kteří čekají, až si budou moci vybojovat vlastní teritorium. Samci si obhajují teritorium s významným zdrojem (napajedlem), kam se klisny přicházejí napít a na oplátku umožňují majiteli území se s nimi pářit. Březost samice trvá zhruba 330–365 dní. Mládě váží cca 30 kg a první půlrok je závislé na matčině mléce. Pohlavně dospívá kolem tří let. Samice je schopna ve volné přírodě znovu zabřeznout až po odchování potomka, proto může mít mládě jen jednou za dva roky. V přírodě se oslové dožívají 15–20 let, v zajetí až 40 let.

Osel somálský je zapojen do programu EEP.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh osla od roku 1991. V současné době skupinu tvoří šest samic a jeden samec.

Zoo v minulosti spolupracovala se švýcarskou zoologickou zahradou v Basileji na monitoringu výskytu osla somálského ve východoafrické Eritrei. Aktivní záchraně divokých oslů a jejich případné reintrodukci ale zatím brání špatné civilizační podmínky v oblasti tzv. afrického rohu.

Dva z libereckých oslů somálských – Shaq (*2006) a Bovu (*2008) – byli v polovině roku 2009 vyvezeni jako součást projektu francouzské Zoo Beauval a místní vlády do Džibutska.

Žijí na stejném kontinentu

Oslové somálští patří k neohroženějším druhům z velkých savců a zároveň je nejohroženější koňovitý lichokopytník na světě.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Burešová Amálie 2022-04/
Veronika Suchá 2022-04/
Marek Holub 2022-04/
Markéta Čechová 2022-04/Doležal Marek 2022-03/
Linková Pavlína 2022-03/
Zuzana Rosová 2022-03/
Majdalenka 2022-03/
Petr Slavík, Josef Škrabal, Jablonné nad Orlicí 2022-03/
Lucie Trunečková a Luboš Zeman 2022-03/
Rodina Hradilova 2022-03/
Dana Blahoutová 2022-03/
Kšanda Pavel 2022-01/
Rosová Kateřina Mgr. 2021-12/
Zaměstnanci a doktorandi výzkumného směru Nanomateriály v přírodních vědách 2021-12/
Nedvěd Aleš MUDr. 2021-12/
Hasilovi Vlaďka,Tom a Barunka 2021-11/
MML – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2021-07/
LÉKÁRNA U ORLA 2021-05/
Meissner Jiří 2021-04/
Konovalová Barbora 2021-04/
Konovalová Jana 2021-04/

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec