ZooKino bylo v roce 2019 postaveno z původní ubikace pro pár pižmoňů.

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec