Conservation Response Unit v Acehu

 

S rostoucí lidskou populací ubývá prostoru pro divoká zvířata a dochází tak k čím dál častějším konfliktům mezi jednotlivými druhy a člověkem. Jedná se často druhy, které svým způsobem života narušují lidskou činnost. Jedním z příkladů jsou sloni v Asii i Africe. Ti svou velikostí a apetitem dokážou během chvíle zdecimovat pole malozemědělců. Tito zemědělci jsou však na výdělku ze svých polí zcela závislí a jejich zničení pro ně může znamenat vážný existenční problém. Tyto konflikty tedy mohou často vyústit ke smrti divokých zvířat i lidí. K problému nahrává také fakt, že sloni mají po generace naučené migrační trasy, do kterých když vstoupí člověk s novým stavením nebo políčkem, tak je ke konfliktu velmi blízko. Řešení těchto konfliktů není jednoduché a vyžaduje znalost okolních faktorů a komplexní přístup k problematice. 

 

Organizace Conservation Response Unit v provincii Aceh na Sumatře se na prevenci a řešení konfliktu mezi lidmi a slony zaměřuje. Tato provincie je z velké části stále porostlá primárním deštným pralesem, kde se vedle sebe žijí orangutani, tygři nosorožci a již zmínění sloni. Díky této unikátní pozici organizace taktéž provádí monitoring oblasti před aktivitami jako je ilegální kácení a pytlačení, a tím přispívá k ochraně celého ekosystému. Osvěta mezi místními obyvateli ja vzdělávání je taktéž nedílnou součástí aktivit organizace. 

 

Conservation Response Unit využívá strategie chovu slonů pro řešení konfliktu mezi divokými zvířaty a lidmi. Chovaní sloni byli dříve ve vlastnictví laiků, nicméně s tímto projektem se sloni stali součástí programu a přispívají tak k fungování projektu například formou odstrašování divokých slonů nebo monitoringu oblasti. Taktéž byl těmto slonům zvýšen standart  chovu a veterinární péče. Z majitelů slonů se stali profesionální mahouti, kteří se slonům denně věnují. Sloni v péči člověka taktéž přispívají k ukotvení pozitivního vztahu mezi lidmi a slony a přírodou všeobecně. Do základnen organizace ve vesnici Sampoiniet nebo Tangkahan se mohou vydat i turisté, aby se na slony podívali, a tím fungování organizace podpořili. Jedná se však vedlejší a kontrolovanou aktivitu organizace, kde je zajištěn vysoký standart péče o chované slony. 

 

Organizace Conservation Response Unit úzce spolupracuje s indonéskou vládní agenturou pro životní prostředí (BKSDA) a veterinární fakultou univerzity Syiah Kuala v Banda Acehu, kde probíhá vzájemná spolupráce ve formě sdílení veterinární péče o slony a možnosti studentů veterinární medicíny projít praxí.

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec